Strona główna
    89 rocznicz Odzyskania Niepodległości i 90-lecie OSP w Dzietrznikach - 10 listopad 2007
Szukaj:UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

89 rocznicz Odzyskania

Niepodległości i 90-lecie OSP w

Dzietrznikach - 10 listopad 2007


10 listopada 2007 roku w Dzietrznikach odbyły się uroczystości Związane z obchodami 89 rocznicy Odzyskania Niepodległości oraz 90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzietrznikach. Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach, po której przedstawiciele samorządów, organizacji kombatanckich i partii politycznych złożyli w miejscach pamięci wiązanki kwiatów.
1 1 1
111
111
11

Podczas uroczystości Jubileuszu 90-lecia OSP na wniosek Wójta Gminy Pątnów - Pana Grzegorza Smugowskiego następujący rolnicy wyróżnieni zostali przez Premiera Rolnictwa Wojciecha Mojzesowicza medalem - ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA.

1. PAN MARIAN ROGALA zam. Bieniec
2. PAN PIOTR GRZEŻUŁKOWSKI zam. Bieniec
3. PAN JÓZEF PAKUŁA zam. Bieniec
4. PAN JERZY BIENIAS zam. Dzietrzniki
5. PAN KLAUDIUSZ PRZYBYLSKI zam. Dzietrzniki
6. PAN JAN BŁASZCZAK zam. Dzietrzniki
7. PANI JANINA DUBAS zam. Dzietrzniki
8. PAN ZYGMUNT DERDA zam. Dzietrzniki
9. PANI MARIA DRAB zam. Dzietrzniki
10. PAN STANISŁAW ROGALA zam. Grabowa
11. PAN HENRYK KRZYKOWIAK zam. Grabowa
12. PAN MAREK WIERSZAK zam. Grabowa
13. PAN HENRYK WILK zam. Grabowa
14. PAN WŁADYSŁAW KSIĘŻAREK zam. Grębień
15. PAN WŁADYSŁAW MOCZYGĘBA zam. Grębień
16. PAN STANISŁAW KUŹBIŃSKI zam. Grębień
17. PAN STANISŁAW PARZYJAGŁA zam. Grębień
18. PAN ALBIN KALEMBA zam. Grębień
19. PAN WIESŁAW GABAS zam. Józefów
20. PAN JAN GOŃDA zam. Józefów
21. PAN BOGDAN JURCZYK zam. Kamionka
22. PAN RYSZARD DUSZYŃSKI zam. Kamionka
23. PAN MAREK GRAJEK zam. Kamionka
24. PAN JAN OLSZÓWKA zam. Kamionka
25. PAN ROCH PALUSZCZAK zam. Kałuże
26. PANI CZESŁAWA PANEK zam. Kluski
27. PAN MAREK PRZYBYŁA zam. Kluski
28. PAN BERNARD STANEK zam. Popowice
29. PAN WIESŁAW CYRKLER zam. Popowice
30. PANI MAŁGORZATA DYGA zam. Popowice
31. PANI CZESŁAWA IGNASIAK zam. Załęcze Małe
32. PAN STANISŁAW KIEDOS zam. Załęcze Małe
33. PAN ANDRZEJ ŹDZIEBKO zam. Załęcze Małe
34. PANI KRYSTYNA POGODA zam. Załęcze Małe
35. PAN ANTONI JARZĄB zam. Załęcze Małe
36. PAN ANTONI GMEREK zam. Załęcze Małe
37. PAN KAZIMIERZ GMEREK zam. Troniny
38. PANI STANISŁAWA TRONINA zam. Gligi
39. PAN MAREK POLAK zam. Załęcze Wielkie
40. PAN HENRYK WIKTOR zam. Załęcze Wielkie
41. PAN HENRYK SOBERA zam. Załęcze Wielkie
42. PAN LEON POLAK zam. Załęcze Wielkie
43. PAN JERZY KĘDZIA

Wręczenia odznaczeń dokonał Pan Andrzej Chowis - Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, w asyście Starosty Wieluńskiego - Pan Andrzeja Stępienia i Wójta Gminy Pątnów Pana Grzegorza Smugowskiego.
1 1 1

Na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu Mieczysława Łuczaka
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwała nr Z/4253 z dnia 01 października 2007 roku "W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku" nadało Złoty Medal za zasługi dla Pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzietrznikach.
Aktu dekoracji dokonał:
Andrzej Stepień - Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wieluniu w asyście Grzegorza Smugowskiego - Wójta Gminy Pątnów oraz druha Henryka Derda - Prezesa Jednostki OSP Dzietrzniki.
1 1

Na wniosek Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Wieluniu Mieczysława ŁuczakaPrezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi Uchwała nr 18/2007 z dnia 19 października 2007 "W uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Jednostki nadają:
Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa druhom:
1. Druh JERZY BIENIAS
2. Druh SŁAWOMIR STANEK
Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa druhom:
1. Druh GRZEGORZ SMUGOWSKI
2. Druh KRZYSZTOF KALEMBA
Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa druhom:
Druhna HALINA BUDZIAK
Druh LESZEK PANEK
Druh MARCIN STOCHMIAŁEK
Druh PAWEŁ CHWAŁOWSKI
Druh RAFAŁ PEREK
Wręczenia odznaczeń dokonał Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wieluniu - druh Andrzej Stępień, w asyście zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu starszego kapitana Grzegorza Staszek
1 1

Medalem STRAŻAK WZOROWY zostały odznaczone druhny:
1. Druhna Maria Drab
2. Druhna Jolanta Stochmiałek
3. Druhna Lucyna Kalemba

Wręczenia odznaczeń dokona Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wieluniu - druh Andrzej Stępień, w asyście zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu starszego kapitana Grzegorza Staszek

Na wniosek Zarządu Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzietrznikach Związek OSP RP Uchwałą Zarządu Gminnego Nr 1/07z dnia 5 sierpnia 2007 roku przyznał odznaki "za wysługę lat"
60-lecia następującym druhom:
1. Druh JAN BŁASZCZAK
2. Druh ANDRZEJ STOCHMIAŁEK
3. Druh WACŁAW STANEK
4. Druh CZESŁAW KALEMA
55-lecia druhowi:
1. Druh ADAM BIL
50-lecia następującym druhom:
1.Druh FLORIAN STANEK
2. Druh STANISŁAW KRZEMIŃSKI
3. Druh KLAUDIUSZ PRZYBYLSKI
45-lecia następującym druhom:
1. Druh ZYGMUNT DERDA
2. Druh BRONISŁAW DUBAS
3. Druh JERZY BIENIAS
40-lecie następującym druhom:
1. Druh HENRYK DERDA
2. Druh JAN PEREK
3. Druh JAN GRUSZKA
4. Druh STANISŁAW DUBAS
35-lecie następującym druhom:
1. Druh MIECZYSŁAW WALISZEWSKI
2. Druh JERZY PANEK
3. Druh CZESŁAW PANEK
4. Druh EDWARD DUBAS
30-lecie następującym druhom:
1. Druh STANISŁAW PODYMA
2. Druh ZYGMUNT KOWALCZYK
3. Druh ANDRZEJ STOCHMIAŁEK
4. Druh ZYGMUNT STOCHMIAŁEK
5. Druh ZENON PANEK
6. Druh SŁAWOMIR STANEK
7. Druh ZBIGNIEW PANEK
25-lecie następującym druhom:
1. Druh ZDZISŁAW PĘCHERZ
2. Druh JAN DUBAS
3. Druh JAN MĘCFEL
20-lecie następującym druhom:
1. Druh ARKADIUSZ GRUSZKA
2. Druh MIECZYSŁAW SIERADZKI
3. Druh MAREK WALISZEWSKI
4. Druh LESZEK PANEK
15-lecie następującym druhom:
1. Druh RAFAŁ RAMUS
2. Druh PAWEŁ CHWAŁOWSKI
3. Druh SYLWESTER DUBAS
4. Druh KRZYSZTOF DUBAS
5. Druh PIOTR KALEMBA
10-lecie następującym druhom:
1. Druh RAFAŁ PEREK
2. Druh MARIUSZ DUBAS
3. Druh JAN ŻMUDZIŃSKI
4. Druh KRZYSZTOF KALEMA
5-lecie następującym druhom:
1. Druh MARIUSZ PANEK
2. Druh MARCIN STOCHMIAŁEK
3. Druh SYMEON DWORAKOWSKI
4. Druh ŁUKASZ PANEK
5. Druh GRZEGORZ NOWAK
6. Druh TOMASZ GRAJOSZEK

Wręczenia odznaczeń dokona Komendant Gminny OSP druh Henryk Wilk, w asyście zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu starszego kapitana Grzegorza Staszek i Wójta Gminy Pątnów - Pana Grzegorza Smugowskiego.
1 11

Podczas swego wystąpienia Wójt Gminy Pątnów - Grzegorz Smugowski powiedział:
"Przeglądając karty podręcznika do historii, jesteśmy świadkami powstania i upadków imperiów, wielkich bitew decydujących o losach państw i narodów. Znajdziemy tam również daty, które określają nam w czasie wszystkie te wydarzenia. Jedną z najważniejszych dat w historii Polski jest właśnie 11 listopada. Jak wiemy, odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Zaczął się on znacznie wcześniej niż w listopadzie 1918 roku i trwał jeszcze długo później. Dlatego ktoś może słusznie zapytać:
"Dlaczego właśnie ten dzień stał się najważniejszym polskim świętem narodowym?". W splocie wydarzeń, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, dzień 11 listopada 1918 roku zajmuje szczególne miejsce. Tego dnia zakończyła się I wojna światowa, a równocześnie rządząca Królestwem Polskim Rada Regencyjna przekazała władzę nad podległymi sobie wojskami Józefowi Piłsudskiemu - przywódcy, który w owym czasie dla wielu tysięcy Polaków był symbolem niezłomnej walki o niepodległość. To dzięki jego pertraktacjom wojska niemieckie zaczęły wycofywać się z Królestwa Polskiego. Ziemie te były jednym z pierwszych skrawków wolnej Polski. Kolejne wydarzenia stanowiły już tylko następstwo tych historycznych decyzji.
Walczący od 123 lat o odzyskanie niepodległości Polacy zrozumieli, że stają przed jedną w swoim rodzaju szansą wybicia się na niepodległość. I szanse tę nasi dziadkowie potrafili wykorzystać! Uczynili to dzięki wspólnej pracy oraz odrzuceniu własnych ambicji na rzecz wspólnego dobra.
Drodzy strażacy! W sposób szczególny zwaracam się do Was druhowie OSP Dzietrzniki, jesteście wzorem bezinteresownego służenia wspólnemu dobru. To Wy bez względu na zagrożenie życia, ratujecie nasze mienie i zdrowie. Stoicie na straży ludzkich domostw, bogactw naturalnych i kulturowych. Chronicie dorobek naszej małej ojczyzny od 90 lat.Na końcu chciałbym podziękować serdecznie tym, którzy poprzez osobiste zaangażowanie w pozyskiwaniu potrzebnych środków przyczyniają się do tworzenia coraz lepszej organizacji służby pożarniczej. Razem możemy uczynić na tym polu bardzo wiele. Gorąco zachęcam wszystkich do włączenia się w to dzieło."
1 11
1 11

Po krótkim występie Wójta Gminy Pątnów i zaproszonych gości rozpoczęła się Akademia Upamiętniająca Dzień Odzyskania Niepodległości przygotowana przez Zespół Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach.
1 11

Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.